Preliminärt

Tidsprogram 2024

Vi har nu fastställt tidsprogrammet för Quality Hotel Games. Vi har tagit emot ett par önskemål om ändringar och tävlingsledningen har tittat över möjligheterna för vilka ändringar som utan större ändringar gick att genomföra. F17 stav är därför framflyttat till 09.45 på söndagen. Övriga tider är som i det preliminära tidsprogrammet.


Åk till toppen